Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Vážení přátelé,
děkujeme za Váš zájem o zapojení se do činnosti Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s. (dále jen Sdružení).


Podmínkou pro členství ve Sdružení je skutečnost, že daná soukromá škola splňuje podmínky stanovené § 5 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., tedy má poslední hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné. Splnění této podmínky zájemce o členství dokládá svou výroční zprávou za poslední školní rok (jejíž součástí je i výše uvedená inspekční zpráva). Nové školy, které dosud nebyly hodnoceny ze strany České školní inspekce, jsou za členy Sdružení přijímány podmíněně.

O přijetí nových členů rozhoduje Rada Sdružení.

Finanční podmínky členství ve Sdružení jsou rozděleny do kategorií:

- členský příspěvek na kalendářní rok ve výši 100,- Kč, a

- úhrada za služby poskytované Sdružením jeho členům.



Výše úhrady za služby poskytované Sdružením jeho členům a podmínky její splatnosti jsou stanoveny Vnitřním předpisem č. 1:

Vnitřní předpis Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

- ke stanovení výše a splatnosti úhrady člena Sdružení za služby poskytované Sdružením



V návaznosti na článek 15 odst. 1 písm. g) Stanov se stanoví výše a splatnost úhrady člena Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (dále jen „Sdružení“) za služby poskytované Sdružením takto:



(1) Úhrada člena za služby poskytované Sdružením se stanoví vždy na kalendářní rok, a to podle počtu dětí, žáků a studentů ve škole (školách), jejichž činnost daný člen vykonává, uvedeného v zahajovacích výkazech ke dni 30. září předcházejícího kalendářního roku. V případě středních a vyšších odborných škol se započítává pouze počet žáků a studentů v denní formě vzdělávání. V případě, že člen vykonává pouze činnost školského zařízení (nikoliv školy), je rozhodující počet stanovených jednotek výkonu (například stravovaných).



(2) V případě vzniku členství ve Sdružení v průběhu kalendářního roku, se úhrada člena za služby poskytované Sdružením poměrně krátí podle počtu měsíců.



(3) Úhrada za služby člena poskytované Sdružením za daný kalendářní rok se dělí na dvě splátky, jejichž výše je Sdružením fakturována v měsících dubnu a říjnu, vždy se splatností 30 dnů.



(4) Konkrétní výše úhrady člena za služby poskytované Sdružením se s účinností od 1. ledna 2023 stanoví takto:

Počet dětí, žáků a studentů

Fakturace 2023

1/2 duben

1/2 říjen

0-30

3.300

3.300

0

31-50

5.000

5.000

0

51-100

11.000

5.500

5.500

101-150

13.200

6.600

6.600

151-200

17.600

8.800

8.800

201-250

19.800

9.900

9.900

251-400

21.500

10.750

10.750

401 a více

29.700

14.850

14.850

ZUŠ

8.800

4.400

4.400

 

 

Sloučené školy jednoho zřizovatele:

Sloučené školy jednoho zřizovatele
Počet dětí, žáků a studentů

Částka za rok
sloučená ZUŠ 8.800

sloučená do 100 11.000
sloučená od 101 do 400 21.500
sloučená od 401 do 500 29.700
501 a více sloučená 38.500

5) Odchylná pravidla v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele může schválit Rada.

     6) Tento vnitřní předpis schválila Valná hromada na svém jednání dne 8. 12. 2022 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a 

         nahrazuje vnitřní předpis, který schválila Valná hromada na svém jednání dne 12. 12. 2019.

 

Pro jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte naší Kancelář - Dana Beránková, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Tento web používá soubory cookie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.