Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Slavnostní předávání ocenění Mladý řemeslník roku 2023 se uskutečnilo 15. listopadu ve Staroměstské radnici v Brožíkově sále. Záštitu nad touto prestižní akcí převzal Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času a 1.místopředseda senátu PČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Záštitu také již tradičně nad touto akcí převzala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Ocenění Mladý řemeslník roku 2023 převzalo 25 žáků a žákyň středních odborných škol a učilišť.  
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. společně s čestnými hosty oceněným řemeslníkům předali pamětní diplomy, věcné dary a květiny.  
Zvláštní ocenění AMSP ČR v oblasti řemesel převzal Vojtěch Piroch, který je žákem oboru Design interiéru ze Střední školy designu interiéru Kateřinky – Liberec, s.r.o. přímo z rukou předsedy představenstva Dr. Ing. Josefa Jaroše, MBA.

Děkujeme Euroškole Česká Lípa za catringové služby.

Střední škole vizuální tvorby za krásné květiny.

Střední škole ART ECON Praha, za hostesky.

MR 2023

Jarní dubnový kongres (AGM 2023), tradiční setkání více než 50 zástupců nezávislých a soukromých škol a jejich asociacích sdružených v ECNAIS z celkově 15 zemí, doplněných o 30 hostů z řad ředitelů a pedagogů portugalských soukromých škol a zasedání řídícího výboru (GM), se konaly v hlavním městě Portugalska v Lisabonu. SSŠČMS zastupoval místopředseda pro zahraniční věci Michal Musil.

V rámci letošní konference vyvrcholil mezinárodní – Debate Project, který se konal pod záštitou ECNAIS s podporou od Nadace Porticus.

Finálového klání se zúčastnily debatní týmy studentů z 11 evropských zemí a Turecka. Vítězem se stal tým ze Španělska, tým českých studentů obsadil skvělé 3. místo.

Účast studentů na konferencích ECNAIS přináší velké oživení. Studenti se aktivně zapojují do programu konference.

Další mezinárodní setkání a soutěž za účasti studentů na bázi debatního projektu se zvažuje v roce 2025.

Soukromé školství v Portugalsku vesměs existuje bez státní podpory a dotací. V kontextu především posledních 10 let se i soukromých škol dotýká složitá ekonomická situace země. Navzdory těžkostem počet žáků a studentů na soukromých školách roste. V zemi vládne již v druhém volebním období velmi levicová vládní garnitura. Podobně jako např. v Nizozemsku je v Portugalsku velký nedostatek učitelů. Složitý je sociální dialog a výše minimální mzdy. Po covidu došlo k rozvoji hybridního vzdělávání, velká pozornost se věnuje digitalizaci obdobně jako v ostatních zemích EU.

V rámci ECNAIS zastupuje portugalské privátní školy asociace nezávislých škol AEEP.

Hlavní téma konference - „Promoting Democracy and Civic Engagement“

Program, seznam řečníků a prezentace jsou ke stažení na www.ecnais.org .

V předvečer konání konference proběhlo 19. 4. 2023 v odpoledních hodinách pravidelné zasedání řídícího výboru ECNAIS (General Meeting – GM). Všechny podklady byly jako vždy členům GM zaslány s dostatečným časovým předstihem. Jednání zahájil a vedl předseda ECNAIS Rodrigo Melo. Ve zprávě Executive CM dále shrnul nejdůležitější akce konané v dosavadním průběhu roku 2023.

Treasurer Markku Moisala přednesl zprávu o hospodaření ECNAIS v roce 2022 a plán a předvahu na roku 2023.

Většina členských asociací neuhradila v roce 2022 členské příspěvky, a proto budou v průběhu května 2023 poslány z kanceláře ECNAIS v Helsinkách výzvy k úhradě příspěvků za rok 2022 a na podzim za rok 2023.

Příští zasedání GM ECNAIS a seminář se budou konat v Budapešti ve dnech 17. – 19. 11. 2023, o místě konání AGM 2024 bude rozhodnuto v průběhu roku 2023, nejpozději v listopadu v Budapešti. Termín výroční konference by stanoven na dny 17. – 18.4. 2024.

Podrobnější informace o kongresu a jednání řídícího výboru (GM) ECNAIS v Portugalsku a připravovaném semináři a GM v Budapešti naleznete na www.ecnais.org .

V rámci jednání měl tradičně každý zástupce ze zúčastněné země prostor k informaci o aktuálním dění nejen v oblasti vzdělávání. Níže předkládám postřehy, které jsem zachytil:

Portugalsko

- od roku 2016, „no money, no fight“

- velký nedostatek pedagogů, inspekce se zaměřuje především na soukromé školy

- nárůst počtu mezinárodních škol

- 20 % žáků navštěvuje soukr. školy, min. mzda – 900 Eur, složitá jednání s odbory

- blended and hybrid learning

Finsko

- parlamentní volby v dubnu 2023, vznik pravicové vlády

- v roce 2015 byly škrty ve výši 5% - dosud nekompenzováno

- další posilování významu AJ, finština spíše jako – „kitchen language“

- potíže se segregací ze strany bohatých rodin, nový problém

UK

- pokračuje střídání ministrů školství

- culture war

- 70 % soukromých škol je zřizováno a vedeno jako charities

- ekonomika po brexitu stále klesá, častější stávky

Bulharsko

- opět další vláda, prakticky každý druhý rok nové volby

- soukromé školství je na vzestupu, ale stále bez podporu ze strany státu

Rumunsko

- vládne „velká koalice“

- přijat nový školský zákon

- soukromé školy jsou v oblasti neinvestičních výdajů financovány srovnatelně se školami státními a veřejnými!

- ekonomika je na vzestupu, předstihli v HDP na hlavu Portugalsko

- 6 – 7% žáků navštěvuje soukromé školy

Španělsko

- novely školského zákony zaměřené zejména na rozvoj kompetencí

- je ohrožena existence většího počtu soukromých a nezávislých škol

- stát „láká“ žáky a studenty k přechodu do veřejných škol

Řecko

- probíhá centrální evaluace práce učitelů ve veřejných a soukromých školách s větší náročnosti u soukromých

- problém minimální mzdy

- nadcházející volby

- nedostatek řidičů autobusu, kolabuje doprava žáků do školy

Turecko

- inflace v roce 2022 byla 50%, výhled do roku 2024 je až 120%!

- důsledky tragického zemětřesení, oficiálně 50 tis. mrtvých, reálně spíše 100 tis., zničeno 15 měst, školy, cca 1 mil. lidí bez přístřeší

- velká očekávání směřují k prezidentským volbám v květnu 2023, 1. kolo vítěze neurčilo

- z celkového počtu škol je 10% soukromých většinou s dlouhou tradicí

Nizozemsko

- velký nedostatek pedagogů a ředitelů škol navzdory velkým injekcím do rozpočtu ministerstva školství

- snaha omezit autonomii nezávislých škol

- omezit možnost výběru ředitelů ze strany zřizovatelů škol, což je v zemi, kde je ve středním školství 70% škol zřizovány jinými subjekty než regiony či státe velký problém

- 8 mld. Euro na ozdravení ekonomiky země po covidu!!!

Ukrajina

- poděkování za podporu země a škol ze strany evropských zemí a ECNAIS

- řada soukromých škol přežívá navzdory skutečně těžkým podmínkám

- lidé z regionů se stěhují do Kyjeva, aby podpořili vedení země a metropoli, mnoho volných bytů

- vedení Kyjeva poskytuje podporu žákům na soukromých školách a jejich rodičům symbolickou částkou 100 Euro

- trvá problém korupce

Dánsko

- parlamentní volby byly v roce 2022, nový ministr školství komunikuje se soukromými školami

- pokračuje „exodus“ rodin z Německa do Dánska za lepšími životními podmínkami a vzděláním

Děkuji Vám za pozornost věnovanou přečtení této zprávy.

V Praze 24. 4. 2023

Mgr. Michal Musil, místopředseda SSŠČMS

pro zahraniční vztahy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., GSM: 608 701 730
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska bylo hlavním partnerem Benefičního koncertu v Betlémské kapli.

V úterý 2.5.2023 se konal pod záštitou rektora Českého vysokého učení technického benefiční koncert na podporu likvidace škod a pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii. Vystoupila dvě tělesa – Smíchovská komorní filharmonie pod vedením šéfdirigenta Josefa Vondráčka a Pěvecký sbor ČVUT sbormistra Jana Steyera. Návštěvníci koncertu poslouchali orchestrálně Symfonii č. 10 Es dur Ludwiga van Beethovena, kterou v roce 1988 sestavil Barry Cooper z Beethovenových fragmentárních skic pro první větu, následně Kyrie, Gloria z jeho mše C-dur v podání sboru. V prostorách Betlémské kaple zněly všechny tóny a sborové hlasy vskutku majestátně. Protagonisté obou těles jsou hudebníci par excellence, což bylo znát každým okamžikem. Poté, co se SmiKoF a sbor ČVUT představili odděleně, následovalo velké finále Beethovenovy Fantazie, ve kterém se propojili všichni aktéři. Svým vystoupením podtrhli úžasnou myšlenku podpořit šlechetnou věc. Za vším nestojí nikdo jiný než právě šéfdirigent Josef Vondráček. Spolu s místopředsedou Sdružení soukromých škol Radimem Jendřejasem, který celý koncert uvedl, dokázali správně motivovat další soukromé školy a díky tomu se podařilo vybrat na vstupném a dalších dobrovolných příspěvcích úctyhodných 53 000,-Kč.

Koncert osobně navštívila Chargé d´affaires Syrské republiky paní Amira Karawani a zástupce velvyslankyně ČR v Damašku pan Petr Kašička. Zdravici pronesl také člen Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr.h.c., poděkoval členům obou hudebních těles za jejich přičinění na krásné sbírce, a sektoru soukromých škol za skvělou podporu. Není to zdaleka poprvé, kdy naše nestátní školy konají ušlechtilé činy. Základní umělecká škola Music Art, jejíž studenti i absolventi jsou současně členy SmiKoF, stála za již 19. benefičním koncertem (povodně v roce 2002, neštěstí v jaderné elektrárně Fukušima, zemětřesení v Íránu, pocta vojenským veteránům a padlým českým vojákům v Afghánistánu, podpora napadené Ukrajině a řada dalších lidských tragédií a neštěstí). K hodnotné kultuře patří i symbolická sklenička a drobné sousto, malý raut při této příležitosti připravili studenti pod vedením mistra odborného výcviku a ředitele Euroškoly Strakonice. Velký koncert se neobejde bez technické pomoci a doprovodu, na čemž se zase pro změnu podíleli studenti Trojského gymnázia. To je právě soudružnost, kterou dokáží prokázat v zájmu dobré věci soukromé školy. Za to jim patří velký dík.
Mgr. Radim Jendřejas, MBA, DBA
Tento web používá soubory cookie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.