Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Semináře

Jedním z hlavních úkolů Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je poskytování informační a poradenské činnosti pro své členy. Jednou z forem této činnosti je také realizace seminářů a odborných školení na aktuální legislativní a metodická témata dotýkající se soukromého školství.

Semináře a odborná školení jsou primárně určena pro členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, v některých případech jsou však otevřeny i pro soukromé školy a školská zařízení, které nejsou členy tohoto Sdružení.

Semináře a odborná školení jsou obsahově šitá na míru soukromému školství, zohledňují specifika tohoto segmentu školství a vycházejí nejenom z platné či připravované legislativy, ale také metodických stanovisek příslušných správních úřadů a dostupné judikatury.

Přehled

GDPR v praxi soukromé školy a školského zařízení

Nejbližší termín: 21. 3. 2018 | 9:30
Cena pro nečleny: 1 500 Kč Cena pro členy: 500 Kč Více informací

JIHLAVA Datum: 21. března 2018 Čas: 9:30 - 15:30 Místo: Aula SUŠG, Křížová 18, www.susg.cz

Lektor: Pavla Katzová

Správní řízení v praxi soukromé školy

Nejbližší termín: 26. 3. 2018 | 9:30
Cena pro nečleny: 1 500 Kč Cena pro členy: 500 Kč Více informací

Datum: 26. března 2018 Čas: 9:30 - 16:00 Místo: SOU gastronomické a podnikání, Za Černým mostem 3, Praha, www.sougastro.cz Kapacita semináře je naplněna!!!

Lektor: Pavla Katzová