Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Vážení přátelé,
děkujeme za Váš zájem o zapojení se do činnosti Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s. (dále jen Sdružení).


Podmínkou pro členství ve Sdružení je skutečnost, že daná soukromá škola splňuje podmínky stanovené § 5 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., tedy má poslední hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné. Splnění této podmínky zájemce o členství dokládá svou výroční zprávou za poslední školní rok (jejíž součástí je i výše uvedená inspekční zpráva). Nové školy, které dosud nebyly hodnocení ze strany České školní inspekce, jsou za členy Sdružení přijímány podmíněně.

O přijetí nových členů rozhoduje Rada Sdružení.

Finanční podmínky členství ve Sdružení jsou rozděleny do kategorií:

- členský příspěvek na kalendářní rok ve výši 100,- Kč, a

- úhrada za služby poskytované Sdružením jeho členům.Výše úhrady za služby poskytované Sdružením jeho členům a podmínky její splatnosti jsou stanoveny Vnitřním předpisem č. 1:

Vnitřní předpis Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

- ke stanovení výše a splatnosti úhrady člena Sdružení za služby poskytované SdruženímV návaznosti na článek 15 odst. 1 písm. g) Stanov se stanoví výše a splatnost úhrady člena Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (dále jen „Sdružení“) za služby poskytované Sdružením takto:(1) Úhrada člena za služby poskytované Sdružením se stanoví vždy na kalendářní rok, a to podle počtu dětí, žáků a studentů ve škole (školách), jejichž činnost daný člen vykonává, uvedeného v zahajovacích výkazech ke dni 30. září předcházejícího kalendářního roku. V případě středních a vyšších odborných škol se započítává pouze počet žáků a studentů v denní formě vzdělávání. V případě, že člen vykonává pouze činnost školského zařízení (nikoliv školy), je rozhodující počet stanovených jednotek výkonu (například stravovaných).(2) V případě vzniku členství ve Sdružení v průběhu kalendářního roku, se úhrada člena za služby poskytované Sdružením poměrně krátí podle počtu měsíců.(3) Úhrada za služby člena poskytované Sdružením za daný kalendářní rok se dělí na dvě splátky, jejichž výše je Sdružením fakturována v měsících dubnu a říjnu, vždy se splatností 30 dnů.(4) Konkrétní výše úhrady člena za služby poskytované Sdružením se s účinností od 1. ledna 2019 stanoví takto:Počet žáků 2018/2019

Fakturace 2019

1/2 duben

1/2 říjen

0-30

3630

3630

0

31-50

4840

4840

0

51-100

9680

4840

4840

101-150

12100

6050

6050

151-200

15730

7865

7865

201-250

18150

9075

9075

251-400

19360

9680

9680

401 a více

26620

13310

13310

ZUŠ

7986

3993

3993


S účinností od 6. ledna 2018 přestalo být Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska plátcem DPH, takže ke stanovené výši úhrady již nebude připočítávána DPH.


(5) Odchylná pravidla v jednotlivých zvláštního zřetele hodných případech může schválit Rada.

(6) Tento vnitřní předpis schválila Valná hromada na svém jednání dne 10. 12. 2015 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

(7) Změnu vnitřního přepisu č.1 schválila Valná hromada na svém jednání dne 7. prosince 2017 a nabývá učinnosti dnem 1. ledna 2018.

 
Pro jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte naší Kancelář - Dana Beránková, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.