Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo 48 vynikajících pedagožek a pedagogů. Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Laureáti převzali medaili 1. a 2. stupně na slavnostním ceremoniálu v Senátu. Sdružení soukromých škol nominovala 4 kolegy:

Mgr. Olga Gajdošíková ve své práci vždy usilovala o zlepšování podmínek výchovy a vzdělávání v oblasti odborného školství, její pedagogická činnost byla vždy tvůrčí, významnou složkou její práce je účast v řadě projektů, působí jako koordinátorka ŠVP; ačkoliv žáci školy často pocházejí z vyloučených lokalit nebo dysfunkčního rodinného prostředí, dokáže je motivovat k dosažení dobrých výsledků; ve školství působí 27 let 

ng. František Novotný ve své škole vybudoval kvalitní pedagogický sbor, podporuje své kolegy i žáky, a to nejen na půdě školy, ale i mimo ni, např. při účasti v různých soutěžích - žáci opakovaně reprezentovali úspěšně školu se svým modelem závodního auta; Ing. Novotný bez nadsázky žije svým povoláním, neustále se vzdělává a intenzivně se věnuje i zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání

PaedDr. Marcela Iliadisová původně učitelka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se později zapojila do vytvoření pracovní pozice speciálního pedagoga ve vznikající PPP, výsledky svého intenzivního studia poruch učení předávala nezištně učitelské veřejnosti v celé republice a vytvořila i dodnes využívanou cvičebnici dyslexie a dysortografie, v Šumperku vybudovala renomovanou instituci, která poskytuje vzdělávací, diagnostickou, reedukační a logopedickou péči, a jako akreditovaná instituce systému dalšího vzdělávání pedagogů připravila do praxe již 760 asistentů pedagoga 

Ing. Helena Jindrová absolventka zahradnického oboru a nositelka titulu „mistr florista“ se od 70. let věnuje výchově a vzdělávání, své teoretické i praktické znalosti zúročila založením SOU zahradnického a později střední školy zaměřené na floristický design, je autorkou jedinečných vzdělávacích programů, spoluautorkou učebnice, organizuje semináře a kurzy, škola pod jejím vedením získala „Zlatý certifikát kvality“ udělovaný Sdružením soukromých škol a „Certifikát mobility v odborném vzdělávání” v rámci programu Erasmus+

 

Všem gratulejeme !!!

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-vyznamenal-medaili-48-vynikajicich-pedagogu

MEDAILE 0006

MEDAILE 0007

MEDAILE 0008MEDAILE 0009