Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. ledna 2019 vydalo v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb. normativy pro soukromé školy a školská zařízení na kalendářní rok 2019.

Celý materiál je k dispozici zde.