Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Jednání Valné hromady Sdružení se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Aule Střední umělecké školy grafické v Jihlavě (http://susg.cz/kontakty/22-mapa.html).

Připomínáme, že se jedná o valnou hromadu volební - budou voleni členové Rady Sdružení na další 4 roky (na návrh jednotlivých komor).

Program a upřesňující informace budou všem členům rozeslány nejpozději do konce října 2018.