Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Zajímá Vás, proč zřizovatelé soukromých škol ke zřízení "své" školy přistoupili?

Jak je to se "školným" vybíraným těmito školami - jaká je jeho výše a k úhradě jakých výdajů slouží?

Jak tyto školy odměňují své zaměstnance?

V jakých prostorách vykonávají svou činnost?

Jaké problémy tyto školy v současné době řeší?

Nahlédněte do analytického materiálu, který připravilo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na základě výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi členy Sdružení v únoru 2018.

Jedná se o stručný materiál určený pro odbornou i laickou veřejnost, v němž jsme se pokusili na základě faktů reagovat a vyvrátit některé z mýtů týkajících se soukromého školství.