Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Seminář se uskuteční dne 26. března 2018 v Praze (www.sougastro.cz).

Seminář navazuje na sériií seminářů, které Sdružení realizovalo k tématu správního řízení na přelomu roku 2015 a v první polovině roku 2016.

Seminář bude mít "udržovací" charakter - připomeneme si základní procesní pravidla správního řízení, propojíme je se školskou legislativou, projdeme si novou judikaturu či rozhodovací praxi krajských úřadů jako odvolacích správních úřadů, zmíníme nejčastější problémy či dotazy, které v této oblasti kancelář Sdružení na základě Vašich podnětů řeší.

Seminář je určen zejména ředitelům škol a dalším členům vedení škol.

S ohledem na omezenou kapacitu semináře je možné přihlásit nejvýše 2 účastníky za jednu školu (jednoho člena Sdružení).

Přihlásit na seminář se můžete zde.