Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 se v Praze konal mezinárodní seminář organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) spolupořádaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na téma Inkluze ve vzdělávání.

Semináře se účastnilo 114 účastníků ze 14 evropských zemí.

Odbornou i organizační úroveň semináře ocenil prezident organizace ECNAIS v dopise adresovaném předsedovi Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Vladimíru Kolderovi.

S úvodním, více než hodinovým, odborným příspěvkem vystoupil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Tento příspěvek byl zahraničními účastníky z celé Evropy vysoce hodnocen nejenom po odborné stránce, ale také z hlediska své otevřenosti a ochoty reagovat na následné dotazy účastníků.

O semináři podrobně informovalo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách (zde). 

Celého semináře se účastnili také další zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to jak na politické, tak úřednické úrovni.

V souvislosti se seminářem byly připraveny také podrobné odborné podklady o situaci v oblasti inkluze ve vzdělávání (se zaměřením na nezávislé školství) z 6 evropských zemí - České republiky, Řecka, Portugalska, Finska, Nizozemí a Bulharska.

Všechny odborné podklady a prezentace z celého progamu třídenního semináře jsou k dispozici na webových stránkách organizace ECNAIS.

 IMG 9849