Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 se v Praze konal mezinárodní seminář organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) spolupořádaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na téma Inkluze ve vzdělávání.

S úvodním, více než hodinovým, odborným příspěvkem vystoupil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Tento příspěvek byl zahraničními účastníky z celé Evropy vysoce hodnocen nejenom po odborné stránce, ale také z hlediska své otevřenosti a ochoty reagovat na následné dotazy účastníků.

O semináři podrobně informuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách (zde). 

Celého semináře se účastnili také další zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to jak na politické, tak úřednické úrovni.

IMG 9849IMG 9877IMG 9883698369846985