Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Letošní jednání Valné hromady Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 11:30 do 15 hodin v Podnikatelském centru v Hradci Králové.

Na jednání Valné hromady se vedle standardních vnitřních ekonomických a kontrolních témat budeme věnovat:

-         shrnutí nejčastějších pochybení zjištěných v posledním období ze strany České školní inspekce u členů Sdružení,

-         přípravě státního rozpočtu na rok 2018 a objemu dotací pro soukromé školství pro rok 2018,

-         revizi komorového systému Sdružení a případné změné Stanov s tím spojené,

-         vyhodnocení mezinárodního semináře ECNAIS,

-         vyhodnocení soutěže Mladý řemeslník roku 2017,

-         rozhodnutí o pokračování Dne otevřených dveří soukromých škol,

-         přípravě na volební rok 2018 (předsedové komor + Rada Sdružení),

-         přehledu nastávajícího období (semináře, jednání Komor, další akce) atd.

Konkrétní program a podkladové materiály budou rozeslány s dostatečným časovým předstihem.

S ohledem na nutnost zajištění dostatečných prostor a občerstvení je účast na jednání Valné hromady podmíněna registrací člena prostřednictvím registračního formuláře dostupného zde.

Těšíme se na setkání s Vámi!