Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Nezávislé umělecké školství předvede své taneční a hudební umění na jediněčné kulturní akci, kterou pořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska při příležitosti mezinárodního semináře ECNAIS konaného ve dnech 23. - 25.11.2017 na téma Inkluze ve vzdělávání (podrobnosti k semináři k dispozici zde).

Kulturní akce se uskuteční ve středu 22. listopadu 2017 od 19 hodin v působivém prostoru odsvěceného kostela Sacre Coeur, Holečkova 31, Praha 5.

Na akci se představí žáci a studenti Tanečního centra Praha, konzervatoř - gymnázium, z.s., Základní umělecké školy PRO ARTE VIVA, Základní umělecké školy HARMONIE Zlín, Soukromé základní umělecké školy - Škola pro radost a Základní umělecké školy Music Art, v.o.s.

Jedinečnost akce bude zvýrazněna zásadním mezinárodním prvkem, neboť účast na akci již potvrdilo několik desítek zahraničních expertů v oblasti školství účastnících se výše zmíněného mezinárodního semináře ECNAIS.

Vedle toho na akci srdečně zveme také členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, a to jako formu poděkování za dosavadní spolupráci a možnost společného příjemného setkání v předadventním čase.

Na akci se prosím registrujte zde, a to nejpozději do 16. listopadu 2017, respektive do naplnění volných kapacit sálu.

sacrecoeur pozvánka