Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) soukromých škol a školských zařízení vykonávají zcela shodnou práci jako zaměstnanci škol a školských zařízení veřejných, ve vzdělávacích zařízeních poskytujících státem uznanou veřejnou službu, podle shodných zákonných i kurikulárních pravidel. Mají tedy shodné právo na spravedlivou odměnu za tuto práci.
Z tohoto důvodu se Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako dobrovolná, nepolitická, zájmová organizace sdružující kvalitní soukromé školy a školská zařízení připojila jako člen Unie školských asociací ČR – CZESHA ke společné protestní akci, která se koná 1. září 2017.

Podrobnější tiskový podklad k této věci je k dispozici zde.