Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Dne 1. září 2017 od 10:00 se v aule Betlémské kaple, Praha 1 - Staré Město, uskuteční společná akce Unie školských asociací ČR, Asociace ředitelů gymnázií, České konference rektorů, Rady vysokých škol, Vysokoškolského odborového svazu a
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, na které bude demonstrována nespokojenost se současným stavem českého školství, zejména pokud jde o platovou a mzdovou úroveň pracovníků ve školství.

Přestože soukromé školy a školská zařízení neodměňují své zaměstnance platem (nevztahují se na ně platové tarify a způsob jejich zvyšování vládou), ale smluvní mzdou, odvíjí se od výše finančních prostředků poskytovaných na platy ve veřejném školství celkový objem dotací pro oblast soukromého školství (s ročním odstupem definovaným v § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 306/1999 Sb.).

Z tohoto důvodu se Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako organizace zastupující zájmy zaměstnavatelů této oblasti regionálního školství společné akce aktivně zúčastní.

Pozvánka na tuto akci je k dispozici zde: pozvánka