Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Pan Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia, s.r.o. a člen Rady Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se rozhodl tímto způsobem zveřejnit svou konkrétní nedávnou zkušenost s organizací a logistikou písemných prací z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky, a upozornit tak na neproporcionalitu mezi organizační a personální zátěží na straně středních škol i státu jako celku a případnou přidanou hodnotou spojenou s "objektivním" hodnocením těchto prací na centrální úrovni.

Text je k dispozici zde.