Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl uvedl dne 24.3. v 17 hodin v pořadu Události v regionech na ČT1 několik výroků týkajících se postavení a financování soukromého školství, které jsou minimálně zavádějící a nepřesné a jsou způsobilé vyvolat ve veřejnosti mylný dojem poškozující oprávněné zájmy soukromého školství.

Vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska proto zpracovalo reakci na tyto výroky ve formě dopisu adresovaného panu náměstkovi a na vědomí také paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

Dopis je k dispozici zde.