Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Priority MŠMT na rok 2019 page 001Priority MŠMT na rok 2019 page 002Priority MŠMT na rok 2019 page 003Priority MŠMT na rok 2019 page 004


Normativy na rok 2019 budou projednány gremiální poradou ministra v úterý 29. 1. 2019 a následně zveřejněny na webu MŠMT. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. ledna 2019 vydalo v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb. normativy pro soukromé školy a školská zařízení na kalendářní rok 2019.

Celý materiál je k dispozici zde.

Zpráva o jednání PT RHSD ČR (malá tripartita)
pro vzdělávání a lidské zdroje
ze dne 10. 1. 2019
(místo konání velký zrcadlový sál budovy A MŠMT ČR)


Za SSŠČMS se jednání zúčastnil předseda Mgr. Vladimír Kolder. Jednání probíhalo za účasti ministra školství a všech vrcholových pracovníků MŠMT ČR dle programu – viz níže.

Program:

1.       Zahájení, schválení programu jednání

2.       Informace k rozpisu rozpočtu 2019

3.       Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. - navrhované legislativní změny

4.       Novela zákona č. 563/2004 Sb. - navrhované legislativní změny

5.       Novela vyhlášky č. 54/2005 Sb. - navrhované legislativní změny

6.       Připomínky k prvnímu návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR v období 2019-2023

7.       Problematika cut-off score

8.       Problematika novely Katalogu prací

9.       Různé

a)      Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

b)      Člen Hospodářské komory součástí PT RHSD – diskuseStručné informace k jednotlivým bodům programu tohoto jednání naleznete v členské sekci : http://www.soukromeskoly.cz/pro-cleny/zapisy-z-jednani