Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Seznam jednání, na kterých se Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska zúčastnilo v listopadu 2018

Datum jednání Název Účastník
02.11.2018 Projekt na podporu výuky zpracování digitálních fotografií na členských školách Čapková, Beránková
06.11.2018 Národní rada CZESHA Kolder
08.11.2018 Jednání PT RSHD Čapková
09.11.2018 AMPS - Kulatý stůl: Dotace na vzdělávání Beránková
12.11.2018 Jednání MŠMT k připravovanému DZ Čapková
15.11.2018 Konference ŠKOLSTVÍ 2018 Čapková
18.11.2018 Zasedání Národního korsoncia ReferNet Čapková
26.11.2018 Plánovací komise programu a dílčí Plánovací komise pro PO3 Čapková, Jendřejas

Mateřská škola Semínko jako první škola v České republice splnila všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola a stává se pomyslnou „vzorovou školou“ a „příkladem dobré praxe“. Ocenění bylo uděleno za splnění potřebných kritérií v oblastech angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a místní společenství a spolupráce.
Základy zdravého životního stylu byly v Semínku položeny již před 15 lety, kdy školka vznikla.
Zlato je zásluhou celému týmu Semínka, protože plnění stanovených kritérii není jednoduché, vyžaduje obrovské nasazení, invenci a odpovědný přístup zaměstnanců.

https://www.facebook.com/pg/msseminko/photos/?tab=album&album_id=1881732458546902&__tn__=-UC-R

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se vyjádřilo pro sever vzdelavacisluzby.cz k aktuálním tématům týkajícím se české vzdělávací soustavy - zápisy nových škol a oborů vzdělání do školského rejstříku či reformě financování veřejného školství.

Rozhovor naleznete zde.

Zajímá Vás, proč zřizovatelé soukromých škol ke zřízení "své" školy přistoupili?

Jak je to se "školným" vybíraným těmito školami - jaká je jeho výše a k úhradě jakých výdajů slouží?

Jak tyto školy odměňují své zaměstnance?

V jakých prostorách vykonávají svou činnost?

Jaké problémy tyto školy v současné době řeší?

Nahlédněte do analytického materiálu, který připravilo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na základě výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi členy Sdružení v únoru 2018.

Jedná se o stručný materiál určený pro odbornou i laickou veřejnost, v němž jsme se pokusili na základě faktů reagovat a vyvrátit některé z mýtů týkajících se soukromého školství.

 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v souladu se svým dlouhodobým postojem vyslovilo podporu návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61).

Cílem tohoto návrhu zákona je

-          zrušení povinného předškolního vzdělávání v podobě obsažené v § 34 a 34b školského zákona, a

-          zrušení snížení věkové hranice pro právo na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání ve „spádové“ mateřské škole na dva roky věku dítěte a s tím spojené povinnosti obcí vytvořit tomu odpovídající kapacity v mateřských školách (s účinností od 1. 9. 2020).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska opakovaně upozorňuje na to, že institut povinného předškolního vzdělávání v podobě účinné od 1. 9. 2017 (s možností individuálního vzdělávání dítěte v zásadě bez jakýchkoliv pravidel a omezení, bez odpovídající metodické podpory mateřských škol v rámci jednorázového ověření úrovně dosahovaných kompetencí dítěte apod.) nemůže naplnit deklarovaný účel a znamená pouze další administrativní a personální zátěž na úrovni mateřských škol, resp. obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Druhá výše uvedená změna pak byla provedena až v průběhu projednávání návrhu zákona č. 178/2016 Sb. v Poslanecké sněmovně formou pozměňovacího návrhu bez kvalifikované analýzy jejího dopadu do praxe (z pohledu obcí jako majoritních zřizovatelů mateřských škol, z pohledu mateřských škol samotných i z pohledu rodin a jejich potřeb).

Stanovisko je k dispozici zde.