Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. ledna 2020 vydalo v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb. normativy pro soukromé školy a školská zařízení na kalendářní rok 2020.

Celý materiál je k dispozici zde.

Na základě dotazů členské základny, u soukromých škol nedošlo ke změně způsobu financování  - normativy zveřejní ministerstvo do 31. ledna 2020 jak ukládá zákon.

Členskou základnu, po vyhlášení normativů, budeme neprodleně informovat.

Krajské úřady byly povinny zaslat zálohovou platbu na dotaci podle zákona č. 306/1999 Sb. na I. čtvrtletí kalendářního roku 2020 nejpozději do konce ledna (§ 6 odst. 1 zákona č. 306/1999 Sb.). V době výpočtu této zálohy nejsou normativy soukromého školství na kalendářní rok 2020 stanoveny, proto krajské úřady při výpočtu vychází z normativů kalendářního roku 2019.

Zákon č. 306/1999 Sb. nestanoví závazný postup, jakým mají být změny normativů za I. čtvrtletí daného kalendářního roku dorovnány. Některé krajské úřady toto dorovnání provedou v rámci zálohové platby na II. čtvrtletí 2020, některé přislíbily dorovnání učinit mimo „výplatní“ termíny záloh na dotaci v průběhu měsíce února 2020. O konkrétní formě dorovnání v daném kraji je povinen Vás informovat konkrétní krajský úřad.

 

 

 

Krásné a pohodové vánoce,

přeje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.

 

 

Dne 12. 12. 2019 uspořádalo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s. pod záštitou ministra školství,  Reprezentační ples k 25. výročí, pozvání přijali  zakladatelé tohoto Sdružení PaedDr. Vladimír Zelinka a Ing. Petr Jadrný. Mezi významnými hosty byla i náměstkyně člena vlády RNDr. Zuzana Matušková a náměstkyně pro ekonomickou sekci Mgr. Pavla Katzová. K tanci a poslechu hrál orchestr Vladimíra Janského.

Tímto děkujeme za spolupráci všem partnerům. 

TOP HOTEL Praha 

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

 (Hradec Králové)

Trojské gymnázium, s.r.o.

(Praha 8)

EUROŠKOLA, s.r.o.

 Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o.

(Brno)

Střední škola gastronomická a hotelová, s.r.o.

(Praha 4)

Základní umělecká škola PRO ARTE VIVA, s.r.o.

 (Praha 4)

Základní umělecká škola Music Art, v.o.s.

(Praha)

ART ECON – Střední škola, s.r.o. 

(Prostějov)

ART ECON – Střední škola  a vyšší odborná škola Praha, s.r.o.

(Praha 8)

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o.

(Nový Jičín)

Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

(Pardubice)

Střední průmyslová škola dopravní, a.s.

(Praha 5)

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, s.r.o.

(Hradec Králové)

Jsme velice rádi, že se akce protáhla až do ranních hodin.

Na obrázku může být: 2 people, people smiling , people dancing , wedding a indoorNa obrázku může být: 4 people, people standing a wedding

Na obrázku může být: 1 person, stojí

Na obrázku může být: 3 people, people dancing , people standing , wedding a indoorNa obrázku může být: one or more people , people standing , shoes a indoor

ZPRÁVA Z GM a SEMINÁŘE ECNAIS 2019

24. - 26. 11. 2019, Madrid, Španělsko

 

 

Podzimní listopadový seminář ECNAIS, tradiční setkání tentokrát 120 zástupců nezávislých a soukromých škol tentokrát 18 asociacích sdružených v ECNAIS z celkově 14 zemí EU, Turecka a Ukrajiny, a zasedání řídícího výboru (General Meeting - GM), se konaly opět i za účasti studentů, učitelů a ředitelů soukromých škol v hlavním městě Španělska v Madridu. Českou delegaci vedl místopředseda SSŠČMS pro zahraniční vztahy Michal Musil a jejími členy byli dále i další člen Rady SSŠČMS Jakub Dvořák a 2 studenti Gymnázia Jana Palacha z Prahy. (J. Dvořák vycestoval na vlastní náklady, studenti s podporou GJP).

 

Nezávislé a soukromé školství existuje ve Španělsku již řadu let. V rámci ECNAIS působí dokonce 3 samostatné asociace, které pro Seminář ECNAIS spojily síly a společně s vedením ECNAIS připravily skutečně velmi vydařenou konferenci či seminář.

 

Co lze považovat za velký úspěch, je pokračování účasti studentů a učitelů.

Přítomnost asi 30 studentů ze 6 zemí (Holandska, Finska, Španělska, Portugalska, Polska a ČR) byla opět velkým přínosem nejen k programu, ale přispěla ke skvělé atmosféře této pro soukromé a nezávislé školy významné mezinárodní akce.

 

Hlavní téma semináře: „Independent Education in the Digital World“

Program, seznam řečníků a prezentace budou ke stažení na www.ecnais.org .Seminář byl velmi dobře zorganizován a proběhl opět na vysoké odborné i společenské úrovni.

 

V neděli 24. 11. před oficiálním zahájením semináře proběhlo v odpoledních hodinách pravidelné zasedání řídícího výboru ECNAIS (General Meeting - GM), kterého se jako host zúčastnil opět i J. Dvořák. Všechny podklady byly jako vždy členům GM zaslány s dostatečným časovým předstihem. Jednání zahájil a vedl předseda ECNAIS Rodrigo Melo. Je potěšující, že členská základna ECNAIS se rozšířila o Asociaci nezávislých škol z Británie. S blížícím se brexitem je vidět snaha řady britských soukromých škol a asociací udržet bližší spojení s EU. Kolegové z Anglie se ihned a velmi aktivně zapojili do jednání. Dokonce není vyloučené, že jarní konference 2020 proběhne právě v Británii v městě Beatles v Liverpolu.

Paralelně probíhal program (students´ meeting) pro studenty ze zúčastněných zemí.

 

ECNAIS v současné době zastupuje cca 20 procent vzdělávané populace v Evropě.

V programu se představili se svými prezentacemi kromě hlavních řečníků také studenti španělských škol. O závěrečnou reflexi semináře se postarali studenti ze zmíněných 6 zemí včetně těch našich.

Účastníci semináře také navštívili v úterý 26.11. dopoledne 5 madridských nezávislých škol.

 

 

O místě konání příštího zasedání GM a tradiční jarní konference ECNAIS nebylo zatím definitivně rozhodnuto. Bude se pravděpodobně konat ve dnech 22. – 24. 4. 2020. O místu konání výroční konference 2020 rozhodne vedení ECNAIS do konce roku 2019.Je ale jisté, že obě akce (konference, seminář) ECNAIS v roce 2021 se budou konat v Holandsku a Dánsku.

 

Podrobnější informace o semináři a jednání řídícího výboru ECNAIS v Madridu naleznete na www.ecnais.org .

 

Děkuji Vám za pozornost věnovanou přečtení této zprávy.

 

 

V Praze 28. 11. 2019

Mgr. Michal Musil

místopředseda SSŠČMS

pro zahr. vztahy a PR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., GSM: 608 701 730

 IMG 20191125 WA0005