Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je dlouholetým členem mezinárodní organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) - www.ecnais.org.

Tato mezinárodní organizace každoročně pořádá konferenci a seminář pro experty z oblasti školství na aktuální témata dotýkající se této oblasti. Cílem těchto akcí je sdílet zkušenosti z jednotlivých členských zemí ECNAIS, a to nejenom v oblasti tzv. nezávislého školství.

V listopadu 2017 (čtvrtek 23.11. 2017 až sobota 25.11.2017) se tento pravidelný seminář uskuteční v Praze v hotelu Diplomat, a to na velice aktuální a diskutované téma Inclusion in education (Inkluze ve vzdělávání).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako spolupořadatel této akce by její konání využilo k získání aktuálních relevantních informací o podmínkách a organizaci vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami v jednotlivých evropských zemích, k otevřené diskusi týkající se výhod, ale i rizik jednotlivých způsobů "řešení" v této oblasti, prezentaci příkladů dobré praxe apod.


Další podrobnosti k této akci budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách Sdružení.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pokračuje v úspěšné soutěži pro nejlepší žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť a tímto vyhlašuje další ročník této soutěže.

Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu České republiky.

Konkrétní podmínky soutěže jsou ke stažení zde.

Fotografie z loňského ročníku jsou k dispozici na webových stránkách Senátu - zde.

Slavnostní předání ocenění proběhne v Hlavním sále Senátu Češké republiky ve čtvrtek 12. října 2017.

Těšíme se na Vaše hojné nominace, které přispějí ke slavnostnímu a důstojnému rázu této akce nejenom pro samotné oceněné žáky, ale také jejich rodinné příslušníky a pedagogické pracovníky škol!

akce_19222_18

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl uvedl dne 24.3. v 17 hodin v pořadu Události v regionech na ČT1 několik výroků týkajících se postavení a financování soukromého školství, které jsou minimálně zavádějící a nepřesné a jsou způsobilé vyvolat ve veřejnosti mylný dojem poškozující oprávněné zájmy soukromého školství.

Vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska proto zpracovalo reakci na tyto výroky ve formě dopisu adresovaného panu náměstkovi a na vědomí také paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

Dopis je k dispozici zde.

Pan Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia, s.r.o. a člen Rady Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se rozhodl tímto způsobem zveřejnit svou konkrétní nedávnou zkušenost s organizací a logistikou písemných prací z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky, a upozornit tak na neproporcionalitu mezi organizační a personální zátěží na straně středních škol i státu jako celku a případnou přidanou hodnotou spojenou s "objektivním" hodnocením těchto prací na centrální úrovni.

Text je k dispozici zde.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se obrátilo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s dotazy a problémy týkajícími se zavedení povinného předškolního vzdělávání od 1. září 2017.

MŠMT k této oblasti připravilo pro školy, zřizovatele i rodiče na začátku března 2017 informační materiály (dostupné zde), které však neposkytují odpovědi na zásadní praktické otázky právního, organizačního a finančního charakteru a některé závěry v nich uvedené jsou podle našeho názoru formulovány bez dostatečné zákonné opory ve školském zákoně.

Materiál zpracovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je k dispozici zde.