Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Bez názvuBez názvu2

Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzalo 48 vynikajících pedagožek a pedagogů. Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Laureáti převzali medaili 1. a 2. stupně na slavnostním ceremoniálu v Senátu. Sdružení soukromých škol nominovala 4 kolegy:

Mgr. Olga Gajdošíková ve své práci vždy usilovala o zlepšování podmínek výchovy a vzdělávání v oblasti odborného školství, její pedagogická činnost byla vždy tvůrčí, významnou složkou její práce je účast v řadě projektů, působí jako koordinátorka ŠVP; ačkoliv žáci školy často pocházejí z vyloučených lokalit nebo dysfunkčního rodinného prostředí, dokáže je motivovat k dosažení dobrých výsledků; ve školství působí 27 let 

ng. František Novotný ve své škole vybudoval kvalitní pedagogický sbor, podporuje své kolegy i žáky, a to nejen na půdě školy, ale i mimo ni, např. při účasti v různých soutěžích - žáci opakovaně reprezentovali úspěšně školu se svým modelem závodního auta; Ing. Novotný bez nadsázky žije svým povoláním, neustále se vzdělává a intenzivně se věnuje i zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání

PaedDr. Marcela Iliadisová původně učitelka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se později zapojila do vytvoření pracovní pozice speciálního pedagoga ve vznikající PPP, výsledky svého intenzivního studia poruch učení předávala nezištně učitelské veřejnosti v celé republice a vytvořila i dodnes využívanou cvičebnici dyslexie a dysortografie, v Šumperku vybudovala renomovanou instituci, která poskytuje vzdělávací, diagnostickou, reedukační a logopedickou péči, a jako akreditovaná instituce systému dalšího vzdělávání pedagogů připravila do praxe již 760 asistentů pedagoga 

Ing. Helena Jindrová absolventka zahradnického oboru a nositelka titulu „mistr florista“ se od 70. let věnuje výchově a vzdělávání, své teoretické i praktické znalosti zúročila založením SOU zahradnického a později střední školy zaměřené na floristický design, je autorkou jedinečných vzdělávacích programů, spoluautorkou učebnice, organizuje semináře a kurzy, škola pod jejím vedením získala „Zlatý certifikát kvality“ udělovaný Sdružením soukromých škol a „Certifikát mobility v odborném vzdělávání” v rámci programu Erasmus+

 

Všem gratulejeme !!!

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-vyznamenal-medaili-48-vynikajicich-pedagogu

MEDAILE 0006

MEDAILE 0007

MEDAILE 0008MEDAILE 0009

Konference ECNAIS v Istanbulu za účasti více než stovky delegátů ze 13 zemí EU, Turecka a Ukrajiny probíhá ve dnech 10. - 12.4. 2019 i za účasti třicítky studentů ze 7 zemí (Turecka, Holandska, Finska, Bulharska, Portugalska, Polska a v neposlední řadě i ČR). Českou delegaci ještě tvoří Michal Musil, zástupce SSŠMS v ECNAS, člen rady asociace Jakub Dvořák a pedagog Petr Doležel. Obě studentky Sára Hudson (GJP Praha 1) a Alena Koublová (PB VOŠ) skvěle reprezentovaly naše soukromé školy v mezinárodním panelu. Na konferenci promluvil i turecký ministr školství Prof. Ziya Selcuk a další významní řečníci. Účast studentů je všeobecně přijímána jako obrovské plus.

 

56584267 313811665963593 474368005287968768 n

56618747 410068593058427 1018349325840809984 n

Vážené kolegyně, kolegové,

 

dle jednání Komory odborného vzdělávání konané dne 6. března 2019 v Hradci Králové, chceme celou členskou základnu  informovat o Memorandum ke kvalitě a budoucnosti středního školství.
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.
nesouhlasí s tímto memorandem a povede jednání ve prospěch soukromých škol a problematiku otevře i na jednání PT RHSD na MŠMT.
 
 
 
 
 
Memorandum ke kvalitě a budoucnosti středního školství


S uvědoměním nezbytnosti zvýšení úrovně vzdělávání v rámci středního školství a snahy nabídnout dětem, žákům a studentům jakož i nastávajícím generacím nejkvalitnější výuku a vzdělání, coby předpoklad perspektivního individuálního uplatnění na trhu práce a současně rozvoje naší ekonomiky a dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti státu jako celku, deklarujeme následující společné cíle pro rozvoj středního školství:

 1. Zvýšit pravomoci krajů jako zřizovatelů škol zejména pak
  1. Aktivně podpořit sněmovní tisk 309 týkající se možnosti dojednávat s řediteli krajských škol otevírané kapacity,
  2. Nastavovat kapacity otevíraných tříd středních škol podle regionálních predikcí potřeb trhu práce (2020+, v návaznosti na dokončení projektu KOMPAS).
  3. Prosadit do Dlouhodobého záměru školství 2020, případně do revize zákon o soukromých školách, aby MŠMT povolovalo nové kapacity soukromých škol pouze, bude-li dotčený kraj souhlasit.
  4. v rámci přijímacího řízení na střední školy nastavit 2. kolo přijímacího řízení na 2 přihlášky také s jednotným přijímacím řízením
 2. Rozvíjet kariérové poradenství zejména pak
  1. Ukotvit v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících samostatnou funkční pozici kariérového poradce a možnosti stáží učitelů v praxi.
  2. Zavést testování studijních předpokladů žáků základních škol v rámci kariérového poradenství a zajistit tak žákům i rodičům zpětnou vazbu ohledně nejvhodnější volby oboru.
  3. Zavést testování a hodnocení výsledků studia v 5. a 9. třídě základních škol, které prokáže, jakou úroveň znalostí v hlavních předmětech má každý jednotlivý žák.
  4. Zveřejňovat žebříčky úspěšnosti škol u maturit pro lepší orientaci žáků a jejich rodin.
 3. Podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání zejména pak
  1. Rozšířit pilotáž duálního vzdělávání z Moravskoslezského kraje do dalších krajů 2019-2021,
  2. Připravit společně věcný záměr polytechnického/duálního vzdělávání
  3. Podpořit kvalitní výuku matematiky prostřednictvím přípravy a realizace kampaně "2020 - rok na podporu matematiky".



Jako signatáři tohoto memoranda vyjadřujeme vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených tímto memorandem a připojujeme pod něj podpis jako projev svobodné a vážné vůle koordinovat přístup v této oblasti a jednotně prosazovat společné zájmy.

 

 

V Praze dne 5. března 2019

  

Jana Mračková Vildumetzová

poslankyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
předsedkyně Asociace krajů ČR

 
Milena Jabůrková

viceprezidentka
Svazu průmyslu a dopravy ČR


Vladimír Dlouhý


prezident
Hospodářské komory ČR


František Dobšík

předseda 
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství