Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pořádá v pořadí již šestý celostátní den otevřených dveří soukromých škol

Tentokrát se dveře soukromých škol, které jsou členem SSŠČMS, hromadně otevřou všem zájemcům ve čtvrtek 9. listopadu 2017.

Plakát k akci je ke stažení zde.

DOD.2017

 

Zaměstnanci (pedagogičtí i nepedagogičtí) soukromých škol a školských zařízení vykonávají zcela shodnou práci jako zaměstnanci škol a školských zařízení veřejných, ve vzdělávacích zařízeních poskytujících státem uznanou veřejnou službu, podle shodných zákonných i kurikulárních pravidel. Mají tedy shodné právo na spravedlivou odměnu za tuto práci.
Z tohoto důvodu se Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako dobrovolná, nepolitická, zájmová organizace sdružující kvalitní soukromé školy a školská zařízení připojila jako člen Unie školských asociací ČR – CZESHA ke společné protestní akci, která se koná 1. září 2017.

Podrobnější tiskový podklad k této věci je k dispozici zde.

13. září 2017, 9:30 - 16:30

Praha, SOU gastronomie a podnikání 

Více informací zde

Dne 1. září 2017 od 10:00 se v aule Betlémské kaple, Praha 1 - Staré Město, uskuteční společná akce Unie školských asociací ČR, Asociace ředitelů gymnázií, České konference rektorů, Rady vysokých škol, Vysokoškolského odborového svazu a
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, na které bude demonstrována nespokojenost se současným stavem českého školství, zejména pokud jde o platovou a mzdovou úroveň pracovníků ve školství.

Přestože soukromé školy a školská zařízení neodměňují své zaměstnance platem (nevztahují se na ně platové tarify a způsob jejich zvyšování vládou), ale smluvní mzdou, odvíjí se od výše finančních prostředků poskytovaných na platy ve veřejném školství celkový objem dotací pro oblast soukromého školství (s ročním odstupem definovaným v § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 306/1999 Sb.).

Z tohoto důvodu se Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako organizace zastupující zájmy zaměstnavatelů této oblasti regionálního školství společné akce aktivně zúčastní.

Pozvánka na tuto akci je k dispozici zde: pozvánka

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je dlouholetým členem mezinárodní organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) - www.ecnais.org.

Tato mezinárodní organizace každoročně pořádá konferenci a seminář pro experty z oblasti školství na aktuální témata dotýkající se této oblasti. Cílem těchto akcí je sdílet zkušenosti z jednotlivých členských zemí ECNAIS, a to nejenom v oblasti tzv. nezávislého školství.

V listopadu 2017 (čtvrtek 23.11. 2017 až sobota 25.11.2017) se tento pravidelný seminář uskuteční v Praze v hotelu Diplomat, a to na velice aktuální a diskutované téma Inclusion in education (Inkluze ve vzdělávání).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako spolupořadatel této akce by její konání využilo k získání aktuálních relevantních informací o podmínkách a organizaci vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami v jednotlivých evropských zemích, k otevřené diskusi týkající se výhod, ale i rizik jednotlivých způsobů "řešení" v této oblasti, prezentaci příkladů dobré praxe apod.


Další podrobnosti k této akci budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách Sdružení.