Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se vyjádřilo pro sever vzdelavacisluzby.cz k aktuálním tématům týkajícím se české vzdělávací soustavy - zápisy nových škol a oborů vzdělání do školského rejstříku či reformě financování veřejného školství.

Rozhovor naleznete zde.



Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v souladu se svým dlouhodobým postojem vyslovilo podporu návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61).

Cílem tohoto návrhu zákona je

-          zrušení povinného předškolního vzdělávání v podobě obsažené v § 34 a 34b školského zákona, a

-          zrušení snížení věkové hranice pro právo na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání ve „spádové“ mateřské škole na dva roky věku dítěte a s tím spojené povinnosti obcí vytvořit tomu odpovídající kapacity v mateřských školách (s účinností od 1. 9. 2020).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska opakovaně upozorňuje na to, že institut povinného předškolního vzdělávání v podobě účinné od 1. 9. 2017 (s možností individuálního vzdělávání dítěte v zásadě bez jakýchkoliv pravidel a omezení, bez odpovídající metodické podpory mateřských škol v rámci jednorázového ověření úrovně dosahovaných kompetencí dítěte apod.) nemůže naplnit deklarovaný účel a znamená pouze další administrativní a personální zátěž na úrovni mateřských škol, resp. obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Druhá výše uvedená změna pak byla provedena až v průběhu projednávání návrhu zákona č. 178/2016 Sb. v Poslanecké sněmovně formou pozměňovacího návrhu bez kvalifikované analýzy jejího dopadu do praxe (z pohledu obcí jako majoritních zřizovatelů mateřských škol, z pohledu mateřských škol samotných i z pohledu rodin a jejich potřeb).

Stanovisko je k dispozici zde.

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 se v Praze konal mezinárodní seminář organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) spolupořádaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na téma Inkluze ve vzdělávání.

Semináře se účastnilo 114 účastníků ze 14 evropských zemí.

Odbornou i organizační úroveň semináře ocenil prezident organizace ECNAIS v dopise adresovaném předsedovi Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Vladimíru Kolderovi.

S úvodním, více než hodinovým, odborným příspěvkem vystoupil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Tento příspěvek byl zahraničními účastníky z celé Evropy vysoce hodnocen nejenom po odborné stránce, ale také z hlediska své otevřenosti a ochoty reagovat na následné dotazy účastníků.

O semináři podrobně informovalo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách (zde). 

Celého semináře se účastnili také další zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to jak na politické, tak úřednické úrovni.

V souvislosti se seminářem byly připraveny také podrobné odborné podklady o situaci v oblasti inkluze ve vzdělávání (se zaměřením na nezávislé školství) z 6 evropských zemí - České republiky, Řecka, Portugalska, Finska, Nizozemí a Bulharska.

Všechny odborné podklady a prezentace z celého progamu třídenního semináře jsou k dispozici na webových stránkách organizace ECNAIS.

 IMG 9849

MŠMT zveřejnilo v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. normativy soukromého školství pro rok 2018.

Kompletní materiál i s průvodním textem je k dispozici zde.

 

Praha 13. prosince (ČTK) - Nastupující ministr školství Robert Plaga (ANO) by měl vyřešit rozdíl ve zvyšování příjmů učitelů ve veřejných a neveřejných školách. Řekli to zástupci církevního a soukromého školství, které dnes oslovila ČTK. Podle nich není spravedlivé, že učitelé v církevních a soukromých školách dostávají přidáno pomaleji. Doufají, že se podaří navýšit rozpočet na příští rok o peníze na dorovnání platů učitelů v letošních posledních dvou měsících.

Platy pedagogů ve veřejném školství v posledních letech skokově vzrostly, naposledy v listopadu o 15 procent. Zatímco ve veřejných školách fungují platové tabulky, v případě soukromých a církevních škol dostávají učitelé mzdu, na které se dohodnou se zřizovatelem. Neveřejné školy dostávají od státu peníze pro zaměstnance na základě porovnání s výdaji srovnatelných veřejných škol. V odměňování učitelů soukromých a církevních škol se tak růst příjmů podle současného zákona naplno promítne až od začátku roku 2019.

"Listopadové navyšování způsobilo v praxi naprosté většině našich členských soukromých škol velké problémy, protože tlak zaměstnanců i soukromých škol na obdobné navýšení jejich mezd byl veliký," řekla ČTK Pavla Katzová ze Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Pro zachování srovnatelné výše mezd a platů proto podle ní některé školy musely čerpat peníze ze svých rezerv, nebo zvyšovat školné.

Na to, že by mělo ministerstvo řešit rozdíl mezi financováním veřejného a neveřejného školství, upozornili v listopadu také účastníci konference církevního školství. "Vítáme celospolečenskou shodu na potřebě navýšit finanční ohodnocení pedagogů. Považujeme však za nespravedlivé, že se toto navýšení ze strany státu již několik let projevuje ve financování církevního školství s přibližně ročním zpožděním," uvedli ve společném prohlášení.

Podle Martina Čecha ze Sekce církevního školství České biskupské konference by pomohlo například vypsání rozvojového programu na podporu mezd v soukromém a církevním školství. Katzová ale upozornila, že by takový program nebyl nárokový, a problém by tak systémově neřešil. "My předpokládáme, že nová vláda otevře budoucnost financování segmentu soukromého a církevního školství," uvedla.

Oba upozornili na to, že soukromé a církevní školy by v příštím roce měly dostat navíc 131 milionů korun, které odpovídají růstu platů učitelů v letošním listopadu a prosinci. Částku vyčíslilo ministerstvo školství, návrh na navýšení rozpočtu 2018 o tyto peníze ale minulý týden zamítl školský výbor. Poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) již avizovala, že se bude snažit prosadit změnu při podrobném projednávání rozpočtu.

"To je mandatorní výdaj, to církevní a soukromé školství musí dostat, i kdyby pozměňovací návrh v Poslanecké sněmovně neprošel," míní Čech. Zástupci soukromých a církevních škol proto podle Katzové zaslali premiéru Andreji Babišovi (ANO) dopis, ve kterém ho žádají, aby peníze zajistil. "Viděli bychom jako nešťastné, aby těch mandatorních 131 milionů korun bylo bráno na úkor třeba platů ve vysokém školství, nebo pomůcek ve veřejných školách," dodal Čech.

Podle statistik ministerstva školství pracovalo v minulém školním roce na zhruba tisícovce mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, které patří církvím nebo soukromníkům, zhruba 13.600 učitelů. Celkem je v Česku asi 155.000 pedagogů. Pro regionální školství bylo v letošním rozpočtu vyčleněno 94,5 miliardy korun, pro církevní školství 1,5 miliardy Kč.

ptd jw