Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

AktualitySdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v souladu se svým dlouhodobým postojem vyslovilo podporu návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61).

Cílem tohoto návrhu zákona je

-          zrušení povinného předškolního vzdělávání v podobě obsažené v § 34 a 34b školského zákona, a

-          zrušení snížení věkové hranice pro právo na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání ve „spádové“ mateřské škole na dva roky věku dítěte a s tím spojené povinnosti obcí vytvořit tomu odpovídající kapacity v mateřských školách (s účinností od 1. 9. 2020).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska opakovaně upozorňuje na to, že institut povinného předškolního vzdělávání v podobě účinné od 1. 9. 2017 (s možností individuálního vzdělávání dítěte v zásadě bez jakýchkoliv pravidel a omezení, bez odpovídající metodické podpory mateřských škol v rámci jednorázového ověření úrovně dosahovaných kompetencí dítěte apod.) nemůže naplnit deklarovaný účel a znamená pouze další administrativní a personální zátěž na úrovni mateřských škol, resp. obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Druhá výše uvedená změna pak byla provedena až v průběhu projednávání návrhu zákona č. 178/2016 Sb. v Poslanecké sněmovně formou pozměňovacího návrhu bez kvalifikované analýzy jejího dopadu do praxe (z pohledu obcí jako majoritních zřizovatelů mateřských škol, z pohledu mateřských škol samotných i z pohledu rodin a jejich potřeb).

Stanovisko je k dispozici zde.

MŠMT zveřejnilo v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. normativy soukromého školství pro rok 2018.

Kompletní materiál i s průvodním textem je k dispozici zde.

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 se v Praze konal mezinárodní seminář organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) spolupořádaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na téma Inkluze ve vzdělávání.

Semináře se účastnilo 114 účastníků ze 14 evropských zemí.

Odbornou i organizační úroveň semináře ocenil prezident organizace ECNAIS v dopise adresovaném předsedovi Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Vladimíru Kolderovi.

S úvodním, více než hodinovým, odborným příspěvkem vystoupil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Tento příspěvek byl zahraničními účastníky z celé Evropy vysoce hodnocen nejenom po odborné stránce, ale také z hlediska své otevřenosti a ochoty reagovat na následné dotazy účastníků.

O semináři podrobně informovalo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách (zde). 

Celého semináře se účastnili také další zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to jak na politické, tak úřednické úrovni.

V souvislosti se seminářem byly připraveny také podrobné odborné podklady o situaci v oblasti inkluze ve vzdělávání (se zaměřením na nezávislé školství) z 6 evropských zemí - České republiky, Řecka, Portugalska, Finska, Nizozemí a Bulharska.

Všechny odborné podklady a prezentace z celého progamu třídenního semináře jsou k dispozici na webových stránkách organizace ECNAIS.

 IMG 9849

Seminář se uskuteční dne 26. března 2018 v Praze (www.sougastro.cz).

Seminář navazuje na sériií seminářů, které Sdružení realizovalo k tématu správního řízení na přelomu roku 2015 a v první polovině roku 2016.

Seminář bude mít "udržovací" charakter - připomeneme si základní procesní pravidla správního řízení, propojíme je se školskou legislativou, projdeme si novou judikaturu či rozhodovací praxi krajských úřadů jako odvolacích správních úřadů, zmíníme nejčastější problémy či dotazy, které v této oblasti kancelář Sdružení na základě Vašich podnětů řeší.

Seminář je určen zejména ředitelům škol a dalším členům vedení škol.

S ohledem na omezenou kapacitu semináře je možné přihlásit nejvýše 2 účastníky za jednu školu (jednoho člena Sdružení).

Přihlásit na seminář se můžete zde.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska připravilo další odborné semináře šité na míru potřebám a praxi soukromých škol a školských zařízení, tentokrát na téma euroreformy ochrany osobních údajů.

Přihlašování k seminářům bylo spuštěno - podrobnosti naleznete zde.

Těšíme se na setkání s Vámi!