Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Aktuality

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2017 se v Praze konal mezinárodní seminář organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) spolupořádaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska na téma Inkluze ve vzdělávání.

S úvodním, více než hodinovým, odborným příspěvkem vystoupil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Tento příspěvek byl zahraničními účastníky z celé Evropy vysoce hodnocen nejenom po odborné stránce, ale také z hlediska své otevřenosti a ochoty reagovat na následné dotazy účastníků.

O semináři podrobně informuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách (zde). 

Celého semináře se účastnili také další zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to jak na politické, tak úřednické úrovni.

IMG 9849IMG 9877IMG 9883698369846985

Ve středu 22. listopadu 2017 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odehrálo zajímavé diskusní setkání k probíhající kurikulární reformě ve Finsku, a to z pohledu samotných ředitelů finských škol.

V minulém týdnu do České republiky zavítalo 38 ředitelů finských soukromých základních a středních škol v rámci svých pravidelných expertních návštěv po celém světě.

Této skutečnosti využilo Sdružení soukromých škol Čech Moravy a Slezska a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zorganizovalo toto diskusní setkání otevřené nejenom  vedení soukromých škol, ale také pro širokou odbornou veřejnost, experty z MŠMT a jeho organizací apod.

received 1112699118865868received 1112699175532529received 1112699188865861received 1112699212199192

 

Nezávislé umělecké školství předvedlo své taneční a hudební umění na jediněčné kulturní akci pořádané Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska při příležitosti mezinárodního semináře ECNAIS konaného ve dnech 23. - 25.11.2017 na téma Inkluze ve vzdělávání (podrobnosti k semináři k dispozici zde).

Kulturní akce se uskutečnila ve středu 22. listopadu 2017 od 19 hodin v působivém prostoru odsvěceného kostela Sacre Coeur, Holečkova 31, Praha 5.

Na akci se představili žáci, studenti a pedagogové Tanečního centra Praha, konzervatoř - gymnázium, z.s., Základní umělecké školy PRO ARTE VIVA, Základní umělecké školy HARMONIE Zlín, Soukromé základní umělecké školy - Škola pro radost a Základní umělecké školy Music Art, v.o.s.

Jedinečnost akce byla zvýrazněna zásadním mezinárodním prvkem, neboť akce se zúčastnilo také cca 80 zahraničních expertů v oblasti školství účastnících se výše zmíněného mezinárodního semináře ECNAIS.

Akce nadchla všechny zúčastněné svou profesionalitou, uměleckou úrovní a nadšením. Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme!

IMG 9617IMG 9671IMG 9687IMG 9782

 

Letošní jednání Valné hromady Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 11:30 do 15 hodin v Podnikatelském centru v Hradci Králové.

Na jednání Valné hromady se vedle standardních vnitřních ekonomických a kontrolních témat budeme věnovat:

-         shrnutí nejčastějších pochybení zjištěných v posledním období ze strany České školní inspekce u členů Sdružení,

-         přípravě státního rozpočtu na rok 2018 a objemu dotací pro soukromé školství pro rok 2018,

-         revizi komorového systému Sdružení a případné změné Stanov s tím spojené,

-         vyhodnocení mezinárodního semináře ECNAIS,

-         vyhodnocení soutěže Mladý řemeslník roku 2017,

-         rozhodnutí o pokračování Dne otevřených dveří soukromých škol,

-         přípravě na volební rok 2018 (předsedové komor + Rada Sdružení),

-         přehledu nastávajícího období (semináře, jednání Komor, další akce) atd.

Konkrétní program a podkladové materiály budou rozeslány s dostatečným časovým předstihem.

S ohledem na nutnost zajištění dostatečných prostor a občerstvení je účast na jednání Valné hromady podmíněna registrací člena prostřednictvím registračního formuláře dostupného zde.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Dne 14. prosince 2017 se koná již 12. ročník Šachového turnaje pořádaného SPŠ dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5.

Propozice a pozvánku naleznete zde.