Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je dlouholetým členem mezinárodní organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools) - www.ecnais.org.

Tato mezinárodní organizace každoročně pořádá konferenci a seminář pro experty z oblasti školství na aktuální témata dotýkající se této oblasti. Cílem těchto akcí je sdílet zkušenosti z jednotlivých členských zemí ECNAIS, a to nejenom v oblasti tzv. nezávislého školství.

V listopadu 2017 (čtvrtek 23.11. 2017 až sobota 25.11.2017) se tento pravidelný seminář uskuteční v Praze v hotelu Diplomat, a to na velice aktuální a diskutované téma Inclusion in education (Inkluze ve vzdělávání).

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jako spolupořadatel této akce by její konání využilo k získání aktuálních relevantních informací o podmínkách a organizaci vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami v jednotlivých evropských zemích, k otevřené diskusi týkající se výhod, ale i rizik jednotlivých způsobů "řešení" v této oblasti, prezentaci příkladů dobré praxe apod.

Další podrobnosti k této akci budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách Sdružení.