AKTUALITY
2.11.2016 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
20.10.2016 Seminář
7.10.2016 Slavnostní vyhlášení Mladý řemeslník roku 2016 - foto
12.9.2016 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mladý řemeslník roku 2016
12.9.2016 Informace MŠMT
26.8.2016 Semináře
29.6.2016 Operační program VVV.
23.6.2016 Informace MŠMT
8.6.2016 Konference
6.6.2016 Novela školského zákona
20.5.2016 Infomace MŠMT
25.2.2016 Informace MŠMT
10.2.2016 Aktuální materiály MŠMT ke společnému vzdělávání
3.2.2016 Dopis ministryni
18.1.2016 Pozvánka
6.1.2016 Informace MŠMT
21.12.2015 Informace MŠMT
21.12.2015 Informace MŠMT
4.12.2015 Informace MŠMT
5.11.2015 Návrh nových stanov
Prosíme členy o případné připomínky k návrhu do konce listopadu 2015. Návrh naleznete v sekci Bulletin.

Úvod

Již více než 20 let existuje dobrovolná zájmová organizace – Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jejímž cílem je hájit a prosazovat společné zájmy svých členů - soukromých škol a školských zařízení.
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v současné době sdružuje přibližně 250 soukromých škol a školských zařízení z celé České republiky, od mateřských škol, přes základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, až po základní umělecké školy.
Jak již bylo uvedeno výše, jejím základním smyslem a cílem je hájit společné zájmy soukromých škol a školských zařízení, umožnit výměnu informací, zkušeností či odborných materiálů, poskytnout pomoc v řešení společných problémů a problémových situací. V neposlední řadě poskytuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska svým členům také právní poradenskou službu.
Protože typ zřizovatele školy nebo školského zařízení neznamená automaticky kvalitu poskytovaných služeb, je členství ve Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska vázáno na splnění kvalitativních kritérií spočívajících ve výsledcích evaluační a kontrolní činnosti České školní inspekce.
Jaké aktuální výzvy, problémy a novinky v současné době sektor soukromého školství v České republice řeší? Více v článku, který byl publikován v Učitelských novinách č. 36/37 ze dne 27. října 2015.
Článek UN
 

                                                               

                                                                

Plán akcí sdružení2016                   

 

22.10.2016Jednání komory ZUŠ ( místo bude upřesněno)
03.11.2016
V. Celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol
08.11.2016
Jedání komory speciálních škol ( místo bude upřesněno)
17.11.-18.11.2016ECNAIS - konference Berlín
01.12.2016
Valná hromada Sdružení soukromých škol - Brno
08.12.2016
Seminář k aktuálním změnám ve školské legislativě, určený zejména pro Střední školy a VOŠ, konaný 8. prosince Praha přihláška zde

Cíle sdružení

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, z.s. (dále jen Sdružení) je jedinou organizací zastupující soukromé školy v ČR. Sdružení je zapsaným spolkem u Městského soudu v Praze. Stanovy SSŠČMS ke stažení .

Sdružení je členem:

 • ECNAIS - The Europen Council of National Associations of Independent Schools - www.ecnais.org
 • MEOPS - Middle Europen Organization of Private Schools
 • CZESHA - Sdružení školských asociací České republiky
 • Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání - REFERNet ČR
 • Unie zaměstnavatelských svazů České republiky
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada. Výkonným orgánem je Rada Sdružení, ve které jsou zastoupeni předsedové jednotlivých komor. Sdružení má následující komory dle typů škol:

 • Komoru základních škol, předškolních a školských zařízení
 • Komoru uměleckých škol
 • Komoru speciálních škol
 • Komoru středních odborných učilišť
 • Komoru gymnázií
 • Komoru středních odborných škol
 • Komoru vyšších odborných škol a vysokých škol

Jednotlivé komory řeší specifické problémy jednotlivých typů škol.

Sdružení zastupuje v každém regionu krajský zástupce. Tento zástupce řeší problematiku soukromých škol v jednotlivých regionech bez ohledu na typy jednotlivých škol.

Pro operativní informovanost členské základny vydává Rada Sdružení na stránce Registrace informační Expres bulletin, ve kterém jsou nejaktuálnější informace pro členskou základnu:

 • Zprávy z činnosti rady a valných hromad
 • Informace ze zahraničí ECNAIS a MEOPS
 • Metodické výklady a doporučení k řízení škol a školských zařízení
 • Informace a metodická doporučení k tvorbě ŠVP
 • Informace a metodická doporučení k tvorbě projektů ESF
 • Právní a ekonomická poradna
 • Informace z činnosti komor a krajů
 • Aktuality


Etický kodex

Etický kodex člena Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s. ke stažení zde.

 

 

Užitečné odkazy

 http://www.infoabsolvent.cz/